II. Dünya Savaşı insanoğlunun bildiği en büyük ve en yıkıcı savaştır. Bugün sahip olduğumuz hayat stilinin şekillenmesini sağlayan, modern tarihin en önemli olayı ile ilgili az bilinen gerçekler:

 1. II. Dünya Savaşında, yaşamını yitiren insan sayısı, 50-70 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. (Hiçbir zaman resmi olarak teyit edilmemiştir.)
 2. En büyük kayıp, Sovyetler Birliği’nde yaşanmıştır. 9 -14 milyon arasında insan hayatını kaybetmiştir.
 3. Sovyetler Birliğinde, 1923 yılında doğan erkeklerin, %80‘i, II. Dünya Savaşında hayatını kaybetmiştir.
 4. II. Dünya savaşı, kadınların resmi görev aldığı ilk savaştır.
 5. 6 Haziran 1944 ile 8 Mayıs 1945 arasında, Müttefik kuvvetler, Avrupa’da 200 bin ölü vermiş, 550 bin kişi yaralanmıştır.
 6. Naziler savaş boyunca, yaklaşık 12 milyon insanı katlettiler, bunların 6 milyonu Avrupalı Yahudilerdir.
 7. Soykırımda Çingeneler de Yahudilerle aynı kaderi paylaşmıştır, kesin bilgiye ulaşmak mümkün olmamakla birlikte, savaş sırasında, 500 bin ile 1 milyon arasında Çingenenin katledildiği tahmin edilmektedir.
 8. Japon erkeklerin askerlik eğitimi, 9 yaşında başlardı.
 9. ABD Bulge Savaşında, 80 binin üzerinde kayıp vermiş, tarihinin en büyük ve ölümcül savaşını yaşamıştır.
 10. Mihver devletlerin asker kaybının 5,3 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir.
 11. Hitler’in emri ile 84 Alman general idam edilmiştir.
 12. 1939 ile 1945 yılları arasında Müttefiklerin, 3,4 milyon ton bomba kullandığı tahmin ediliyor. Bu da aylık ortalamanın 27.700 ton olduğu anlamına gelir.
 13. Savaş sırasında Alman donanmasında U-Boat adı verilen denizaltılarda görev yapan 40 bin askerden, 30 bini hayatını kaybetmiştir.
 14. Gamalı haç (swastika) eski bir dini semboldür. Adını Sanskritçeden almıştır, antik medeniyetlerde bolluğun ve iyi talihin sembolü olarak kullanılırdı.
 15. II. Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945 ‘te Japonların teslim anlaşması (USS  Missouri) imzalamaları ile sona ermiştir.
Müttefik Kuvvetlerin 3 lideri: Churchill, Roosevelt ve Stalin. Roosevelt ve Churchill savaşa girme kararları ile ülkelerinde efsane haline geldiler.
Mihver devletlerin liderleri; Emperor Hirohito, Adolf Hitler ve Benito Mussolini.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar