Endonezya’da bulunan Toba Süper Vokanı patladığında, insan nesli tükenme tehlikesi ile karşılaşmıştır. Bilim kitapları yazarı Sam Kean, MÖ 70 bin yılında Endonezya’nın Sumatra adasında gerçekleşen Toba Yanardağı patlamasını şöyle tanımlıyor: Patlama o kadar büyüktür ki patlamayla ortaya çıkan ısı, 1.000 km uzaklıktaki kayaları eritmiştir. Meydana gelen kül, toz ve buhar havaya yayılarak, güneş ışığının yer yüzüne ulaşmasını 6 yıl boyunca engellemiştir. Hal böyle olunca, mevsimsel yağmurlar ve akarsular durumdan etkilenmiş, bitki örtüsü tahrip olmuştur. İnsanlık, kıtlıkla mücadelede çok çetin bir savaş içinde kalmıştır. Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar, yetişkin insan sayısının 40 çifte kadar düştüğünü göstermektedir.

Harvard Üniversitesi’nden biyolog E.O. Wilson, insanın yeryüzündeki varlığının büyüklüğünü anlatmak için ilginç bir alegori kullanmıştır: Dünya nüfusunu oluşturan 7 milyar insanı, tek bir canlı olarak hayal edin, 340 milyar kg ağırlığında devasa bir yaratık olacaktır. Bu büyüklük, gelmiş geçmiş en yüksek biyo-kütlenin 100 katı kadardır.

Üstelik hızla çoğalmaya devam ediyoruz. Peki bunun sonu ne olacak?

Bilimsel verilere dayanarak yapılacak tahmin, sayımızın daha önce olduğu gibi düşeceği yönündedir. Toba Süper Volkanı patladığında dünyada var olan insan nüfusu büyük oranda yok olmuştur. Birkaç bin yıl boyunca, 5.000 ile 10.000 arasında bakımsız Homo Saphien, avcı ve toplayıcılıkla hayatta kalma mücadelesi içinde yaşadıktan sonra, Taş Devrinin son dönemlerine doğru, kendisini toparlamaya başlamıştır.

Patlama o kadar büyüktür ki patlamanın sonuncunda ortaya çıkan altı santim kül tabakası, Güney Asya’yı, Hint Okyanusu’nu, Arap Yarımadası’nı ve Güney Çin Denizi’ni kaplamıştır. (Halen karada bu kül tabakasını görebiliyoruz.)

Yani özetle, insanoğlu yok olmaya çok yaklaşmıştır. Yok olmanın kıyısına bu kadar yaklaşınca, yeniden çoğalma imkanı bulmamız hayli güç olmuştur. Bir milyar nüfusa ulaşmak 200 bin yıl almıştır. 1804 yılında dünya nüfusu bir milyar kişiye ulaşmıştır. 1960 yılında 3 milyar, 2000’de 6 milyar ve şimdi (2017) 7 milyara ulaştık! Bu hızlı çoğalış, memeli ve hatta omurgalı hayvanların tarihinde bile benzersiz bir durum. Ancak bizi de savunmasız kılan birçok şey var. Mesela virüsler, iklim değişiklikleri, kaynakların tükenmesi nedeni ile çıkacak savaşlar.

Toba Süper Volkanının insanlığa verdiği ders: Bugün yer yüzünün en dominant karakteri olsak ta, şansımız yaver gitmezse, aniden yok olabileceğimizi anlamaktır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar