Sırtındaki sert ve keskin dikenleri, yaklaşık 10 kg ağırlığı ile dikkat çekici bir balık olması yanı sıra esas ilginç tarafı insan dişlerine neredeyse tıpatıp benzeyen dişlere sahip olmasıdır.

Latince adı Archosargus probatocephalus’tur. Bizim sularımızda görülmediğinden Türkçe bir adı yoktur. İngilizcede “sheepshead fish” adı ile anılır. Ancak sheepshead fish, daha genel bir isimdir ve archosargus probatocephalus bir tür sheepsehad fish’tir.

İnsan Dişli Balığın Özellikleri

  • Yaşayabildiği deniz suyu tuzluluk oranı aralığı çok geniştir. Yani hem çok az tuzlu sularda hem de çok tuzlu sularda yaşayabilir.
  • Pek çok asalağı (nematodlar, izopodlar, trematodlar, siliatlar vb.) olmasına rağmen bu asalakların hiçbiri türün popülasyonunu tehdit edici bir tehlike oluşturmaz.
  • Ticari değeri çok yüksek değildir.

Anatomisi

Başının arkasında yükselen eğimli bir sırtı vardır. Kısa bir burnu ve burnun hemen altında yatay bir ağzı vardır. Pulları tırtıklıdır. Sırtında keskin dikenleri vardır. Genellikle yeşil sarı arası bir renkte veya gri olur. Karnı ve kuyruğu yeşilimsidir.

Nerede Yaşar?

İnsan dişli balıklar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Körfez ve Atlantik kıyılarında görülür. En yoğun olduğu bölge Florida’nın güneyidir. Bununla birlikte Meksika körfezinden Brezilya’ya kadar sıklıkla görülür. New York’ta Sheepshead Körfezi adlı bir körfez bulunmasına rağmen insan dişli sheepshead balığına bu kadar kuzeyde rastlanmaz.

Sheepshead Körfezi
  • Yetişkinleri daha çok engebeli denizleri tercih eder. Genellikle istiridye resiflerini, dalgakıranları, çamurlu sığlıkları, batıkları ve iskeleleri mesken tutarlar.
  • Aslında göçmen bir balık olmamakla birikte kış aylarında ısının düşmesi ile birlikte yumurtlamak için açık denizlere doğru hareket etme eğilimi gösterirler.

En çarpıcı özelliği insan dişine benzeyen dişlerdir.

Fotoğrafta da açıkça görüldüğü gibi bilhassa ön dişler tıpkı insanın kesici dişleri gibidir. Üstelik bu dişler balık henüz 4,5 mm uzunluğundayken çıkmaya başlar. Balık 15 mm uzunluğuna ulaştığında tüm kesici dişler görünür bir hale gelir. Yetişkinlik çağında ise azı dişleri gelişir.

Bir balığın insan gibi bir gülümsemeye sahip olması göze biraz ürkütücü gelebilir. Ancak bu güçlü ve iri dişler onların istiridye, deniz tarağı gibi kabuklu deniz canlıları ile beslenebilmelerini sağlar.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar