Japon Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığının son verilerine göre,  yüz yaşını aşan vatandaşlarının sayısı, son 46 yıldır, aralıksız olarak bir önceki yılın rekorunu kırarak artıyor.

 

Yaşlılara Saygı Günü(Keiro no Hi)

Japonya’da yaşlılara büyük saygı duyuluyor. 1966 yılından bu yana kutlanan Yaşlılara Saygı Gününde, ulusal tatil ilan ediliyor. Çocuklar, okullarda ailelerinin yaşlılarına, hediyeler hazırlamaya özendiriliyor.

Japonya yaşam süresi en uzun olan ülke! 2015 yılı Dünya Sağlık örgütünün verilerine göre, kadınların ortalama ömrü 87,  erkeklerin ise 81 yıl. Her yıl 19 Eylül’de kutlanan Yaşlılara Saygı Günününde, 100 yaşına ulaşmış vatandaşlara, geleneksel olarak gümüş tabak hediye ediliyor.

Demografik Saatli Bomba

Ancak bu kadar çok insanın, bu kadar uzun bir hayat yaşıyor olması, ülke ekonomisinin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Örneğin 1966 yılında, gümüş tabak takdim edilen vatandaş sayısı birkaç yüz iken, 1998 yılında bu sayı 10 binlere, 2014 yılı ise 59 bine yükselmiştir. 2014 yılı gümüş tabak ödülleri için harcanan para dahi 2.1 milyon dolar olmuştur. Son verilere göre Japonya’da yüz yaşından daha yaşlı kişi sayısı kişi sayısı 65.692‘ dir.

Gümüş tabakların, saf gümüş yerine, daha ucuza mal olacak bir malzemeden üretilmesi gündeme gelmiştir. Bunun dahi önlem alınması gereken bir konu haline gelmesinden de anlaşılacağı gibi Japon ekonomisi yaşlılarının yükünü kaldırmakta her geçen gün daha fazla zorlanmaktadır.

Bugün ülke nüfusunun yaklaşık % 25’i,  65 yaşın üzerindedir. Üstelik doğum oranı, insan ömrünün uzamasını karşılamamaktadır. Bu şekilde devam ederse, 2060 yılına gelindiğinde, nüfusun %40’ı 65 yaş ve üzerinde olacaktır. Dolayısıyla Japon ekonomisinin mevcut yaşam koşullarını sürdürebilmek için acilen artı değer üretecek önlemler alması gerekmektedir.

Sonuç

Ülke ekonomisi onlarca yıldır küçülüyor. Bu tehlikeli durum için ekonomistlerin kullandığı terim”demografik saatli bomba“, gençler çocuk sahibi olmaya teşvik edilmezse, saatli bomba patladığında, Japonya’nın yok olabileceği gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. Bu belirsizlik tehdidi, gümüş tabakların bütçesinde kısıtlamaya gidilmesinin isabetli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar