İçe dönüklükleri ile ünlü olan Bill Gates, Albert Einstein ve Isaac Newton geleneksel anlamda yakışıklı olmamalarına rağmen birçok kadın tarafından çekici bulunurlar. Üstelik çekiciliklerinin bilim alanında ünlü olmalarından kaynaklanmadığına dair bilimsel kanıtlar bulunmuştur. Bu makalede, sessiz doğaları nedeni ile kendi özellikleri hakkında konuşmayan bu kişilerin, niçin kadınlar tarafından çekici bulundukları ile ilgili bilimsel çalışmalardan elde edilmiş bilgiler özetlenmiştir.

Arthur Miller

1. Konuşmadan önce düşünürler!

Psikolog Laurie Helgoe, Psychology Today‘de yayınlanan makalesinde, içe dönük kişilerin belden aşağı vurma eğilimine daha az sahip olduklarını, cevap vermeden önce düşünmeyi tercih ettiklerini, görüşlerini açıklamadan önce bunların doğruluğunu sınamak istediklerini belirtmiştir. Buna karşın dışa dönük kişiler, aklına geldiği gibi konuşmak konusunda rahattırlar. Kuşkusuz bu kişiler de çekici bulunabilirler ama yapılan bir araştırmada heteroseksüel kadınlar için az konuşan ve kısa cümleler tercih eden erkeklerin daha çekici olduğunu gösteren kanıtlar elde edilmiştir.
Anthony Hopkins

2. Daha seçiciler…

Çalışmalar, dışa dönük bekar erkeklerin içe dönüklere oranla daha sık cinsel deneyim yaşadığını gösteriyor. Araştırmaya göre dışa dönük bekar erkekler ayda ortalama 5,5 defa seks yaparken içe dönüklerin ortalaması ise 3’tür. Ancak içe dönük erkekler cinsel ilişkiye girdikleri kişiler ile dışa dönük erkeklerden daha derin bağlar kuruyorlar.

Nejat İşler

3. Beyin yapıları daha doğru kararlar almalarını sağlıyor.

Harvard Üniversitesi’nde 2012 yılında yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, içe dönük kişilerin (dışa dönük kişilere kıyasla) beyinlerinin prefrontal korteksi daha geniş ve bu bölgedeki gri madde daha kalın. Bu bölgeler, beynin soyut düşünce ve karar alma ile ilişkili bölümleridir. Araştırmacılar bunun içe dönük kişilerin geride durarak vereceği yanıtı düşünmeyi tercih etmelerinin ve verecekleri kararları irdelemeye önem vermelerinin nedeni olduğunu düşünüyor. Bu durum aynı zamanda seçici olmalarını ve daha özlü konuşmalarını da açıklıyor.

Albert Einstein

4. Güçlerini daha etkili kullanırlar.

Dışa dönük kişiler kalabalıklar arasında öne çıkabilirler ama dirayet gösterilmesi gereken durumlar söz konusu olduğunda öne çıkanlar çoğunlukla içe dönükler olur. Bu bilginin doğruluğu Harvard Üniversitesi’nde 10 yıl süren bir çalışma ile onaylanmıştır. 2 bini CEO olan 17 bin üst düzey yöneticinin dahil edildiği araştırmada, en iyi performansı gösteren yöneticilerin içe dönük yöneticiler oldukları görülmüştür.

Adrien Brody

5. İçe dönükler dışa dönükler kadar öne çıkmadıklarından rakiplerinin hışmına da daha az maruz kalırlar!

İçe dönük kişilerin sessiz mizaçları nedeni ile güçleri gizli kalırken öne çıkmak konusunda girişkenler kadar hevesli olmamaları, rakiplerini geçmeyi istemedikleri anlamına gelmez. İki birbirinden farklı çalışma içe dönük kişilerin, çalışma arkadaşlarına performans konusunda dışa dönük kişilerden daha düşük not verdiklerini, onları terfi konusunda daha az desteklediklerini ve başarılarını daha az takdir ettiklerini göstermiştir. Araştırmada içe dönük kişilerin girişken arkadaşlarından fazlaca etkilenmediklerini ve bunu itiraf etmekten de çekinmedikleri anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş olan içe dönük olmanın sağladığı bu avantajlar, şeffaf bir şekilde kendini ortaya koymayan, cazip yönlerini dışa vururken belki pek de cazip olmayan özelliklerin üstü kapalı kalmasını sağlar. Üstelik üstü kapalı özellikler kadınlar tarafından gizem olarak algılanarak içe dönük erkekleri daha da cazip kılar.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar