Kuzgunlara, efsanelerde, edebiyatta, ata sözlerinde vb. her yerde rastlıyoruz. Londra Kulesinde yaşayan kuzgunlar, İngiltere’nin bekasını temsil ettikleri inancıyla, Kraliyet ailesi tarafından korunuyor. Vikinglerin bayrağında onların resmi var. Onları bu kadar özel kılan nedir? İşte tkuzgunlar hakkında ilginç gerçekler:

 • Kuzgun, kargagiller (corvidae) familyasının en büyük kuşudur: 1.3 kg ağırlığında, normal bir karganın 2 katı büyüklüğündedir. Boyu 60 cm civarında olup, kanat genişliği 1 metreyi bulur. Ortalama yaşam süreleri, doğada 20 yıl kadardır.
 • Kuzgun en zeki hayvanlardan biridir. Söz konusu olan zeka olduğunda, kuzgun şempanze ve yunus ile boy ölçüşebilir.
 • Kuzgunlar, insan konuşmasını ve duyduğu tüm sesleri (papağandan daha iyi) taklit edebilir. Örneğin kurttan sonra ziyafet sırasının kendisine geleceğini bildiğinden, kurtların seslerini taklit ederek, onları kendisinin parçalayamadığı ölü hayvanın yanına çağırdıkları bilinmektedir.
 • Kuzgunlar, kargalara nazaran çok daha yüksekten uçabilir. Avcı kuşlar gibi akrobatik hareketler sergileyebilir.
 • Meyve, tohum, fındık, balık, leş, küçük hayvanlar, yiyecek artıkları vb. ne bulurlarsa yiyebilirler. Balıkçı ve avcıları günlerce takip ederek, onların avlarından nasiplendikleri, başka hayvanların yiyeceklerini çaldıkları bilinmektedir. Üstelik çiftler halinde hareket ederek, çalma eylemini takım çalışması şekilde gerçekleştirebilirler. Örneğin biri dikkat dağıtırken, diğeri gizlice yaklaşıp amacını gerçekleştirebilir.
 • Oyun oynamaya bayılırlar, kendi oyuncaklarını yapabilirler.
 • İyi bir hafızaları vardır ve empati yetenekleri gelişmiştir.
 • Kuzgunlar ergenlik çağına geldiğinde, ailelerinden ayrılarak, genç kuzgunlardan oluşan bir gruba katılırlar. Burada bir süre yaşar ve eşlerini seçerler. Eşini seçen kuzgun gruptan ayrılır ve belirli bir bölgede çift olarak yaşamına devam eder. Kuzgunlar kargalar kadar sosyal değildir. Onları daha çok yalnız veya çiftler halinde görürüz.
 • Uyum gösterme kabiliyetleri çok yüksektir. Yaşadığı bölgeyi terk etmesi gerektiğinde, başka bir yere göç ederek, yaşamına devam edebilir.
 • Problem çözme yeteneği ile ünlü olan kuzgun, bilim insanları  tarafından geliştirilen karmaşık problemleri çözebilen, kuşlar aleminin dahi kuşudur.
 • Vikingler, denizde yollarını bulmak için kuzgunları kullanırlardı. Bilinmeyen diyarlara yelken açarken, ne yöne doğru ilerleyecekleri konusunda, kuzgunlara güvenirlerdi. Kuzgunu serbest bırakır ve geminin dümenini kuzgunun gittiği yöne çevirirlerdi. Kuzgun karayı bulamazsa, bir süre sonra gemiye dönerdi. Bu nedenle Vikingler’in bayraklarında kuzgun sembolü kullanılmıştır.
 • Çin, Mısır, Yunan, Yahudi ve Sibirya efsanelerinde kuzgun, fırtınanın ve kötü  havanın habercisidir. Afika, Asya ve Avrupa efsanelerinde ise kuzgun ölümü temsil eder. Shakespeare eserlerinde kuzgunu şeytani bir simge olarak kullanır. Edgar Allan Poe’nin “Kuzgun” adlı şiirinde ise kuzgun, kaybedilen aşkı ve umutsuzluğu ifade eder. Şamanizm’de insanın kuzgun tarafından yaratıldığına inanılır. Pagan tanrısı Odin’in 2 kuzgunu vardır. Birinin adı Huginn yani düşünce, diğerinin adı Muninn yani hafızadır.

Kuşkusuz kuzgun, sahip olduğu bunca üstün yetenek ile kargagiller ailesinin en özel cinsidir. Ve işte bu yüzden, anne-kargaya yavrusu kuzgun görünür.

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_raven#Intelligence

Benzer Kanıtlar