Yalnız yaşayan insanların sayısı giderek artıyor. Mintel tarafından yapılan bir araştırma, bekar kadınların bekar erkeklerden daha mutlu olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan kadınların %61’inin, erkeklerin ise %49’unun bekar olmaktan mutlu olduğu anlaşıldı. Üstelik araştırmaya katılan erkeklerin %65’i son bir yıl içinde aktif bir şekilde ilişki arayışına girmediklerini ifade ederken bu oran kadınlarda %75.

Heteroseksüel ilişkilerde, kadınlar erkeklerden daha fazla çaba harcıyor!

Essex Üniversitesi’nde Profesör Emily Grundy liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, ev ile ilgili görevler konusunda kadınların erkeklerden daha fazla zaman ve emek harcadıkları tespit edilmiştir. Prof. Grundy konu ile ilgili olarak The Telegraph‘a verdiği röportajda, sadece fiziksel değil, duygusal konularda da kadınların katkılarının erkeklerden daha fazla olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.

Geleneksel ailelerde kadınlar, koca ve çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük bir sorumluluk üstleniyorlar. Yemek, temizlik gibi ev işleri yanı sıra egoların desteklenmesi, incinmiş duyguların onarılması da çoğunlukla kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Kadınlar daha sosyal, yakın arkadaşları ve sırdaşları daha fazla!

Kadınlar, genellikle erkeklere oranla daha yakın arkadaşlık ilişkileri kurabiliyorlar. Bu da kadınları ihtiyaç duyduklarında yalnız kalmayacakları konusunda güvende hissettiriyor. Prof. Grundy, kadınların alternatif sosyal ilişkiler geliştirme konusunda daha iyi olduklarını gözlemlediğini bildirmiştir.

Prof. Grundy, “Birçok araştırmanın ortak bir bulgusu var. Kadınlar bekar oldukları zaman arkadaşlarına ve sosyal etkinliklerine çok daha fazla vakit ayırıyorlar. Oysa erkeklerde durum tam tersi. Erkekler bir ilişki içerisinde olduklarında daha sosyal bir yaşam sürüyorlar. Bekar olduklarında ise daha yalnız ve daha içe dönük bir yaşamları oluyor!” demiştir.

“Kız kurusu,” “evde kalmış kız”

Geleneksel toplumlarda bekar bir kadın olmak, kadının tercihi değil bir kusuru gibi algılanırdı. Kadın ile erkeğin eşit olmadığı toplumlarda kadınlar daha müreffeh bir yaşam için bir erkeğe ihtiyaç duyardı. Ancak araştırma sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi günümüzde birçok kadın için yalnız yaşamak bilinçli bir tercih olup, mutlu bir yaşamın formülü olarak görülüyor.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar