Korkuluk (Strawman) Argümanı (Çöp Adam Safsatası da denir.) sık kullanılan bir tartışma tekniğidir. Rakibin iddiasını çürütmek için orijinal iddia çarpıtılır ve böylece zayıflatılan iddia çok daha kolay bir şekilde çürütülür.

Örneğin; “Halk sağlığı sistemini geliştirmeliyiz.” diyen kişiye, “Bu sözünüzün altında ilaç şirketlerine kar sağlama amacının yattığından şüpheleniyorum.” demek.

3 Adımda Korkuluk Argümanı;

 1. A kişisi durumunu bildirir.
 2. B kişisi A’nın asıl durumunu çarpıtır. (Bunu yaparken iki durum arasında bir fark yokmuş gibi davranır.)
 3. B kişisi yeni duruma saldırarak A kişisinin asıl durumunu geçersiz kılar.

Aslında B kişisi burada bir “korkuluk” yaratarak ona saldırmanın kolaylığından istifade etmiştir. Bu çarpıtma, serbest (enformal) safsata tanımına girer.

Örneğin;
Politikacı A: “İhtiyacı olan hastalar için medikal marihuana üretimine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum.”

Politikacı B: “Bu korkunç bir fikir. Eğer herkes kolaylıkla uyuşturucu temin edebilirse, suç oranları dramatik bir şekilde yükselir.”

Çarpıtma: Politikacı A’nın “ihtiyacı olan hastalar” tanımlaması Politikacı B tarafından “herkes”e, A’nın “marihuana” tanımlaması, B tarafından bütün uyuşturuculara çevrilmiştir. Burada göstermeye çalıştığımız şey mantık hatasının altını çizmektir. B, A’nın iddiasını yanlış yorumlamış (kasıtlı veya kasıtsız) ve iddiaya saptırılmış bir yanıt vermiştir.

Korkuluk Argümanı uygulamaları;

 • Rakibin argümanını indirgeyerek, genelleyerek veya abartarak zayıflamasını sağlayıp saldırıyı bu zayıf versiyona yöneltmek!
 • Rakibin argümanının bir bölümüne odaklanarak, argümanın diğer (kuşkusuz daha güçlü olan) yönlerini göz ardı etmek,
 • Rakibin argümanından özgün bir kısmı alıntılayarak konuyu bağlam dışına çıkararak rakibin iddiasının yanlış anlaşılmasına neden olmak,
 • Aşırı ve saçma bir karşı çıkışla rakibin duruşunu zayıflatmak (Örneğin rakibin üyesi olduğu gruptaki bir üyeyi örnek göstererek, o üyenin hatasını gruba mal etmek vb.)

Korkuluk argümanını tanımanın faydaları:

Argümanı tespit edebilmek, aleyhinize kullanılmasını önleme fırsatı sağlar. Bununla birlikte bu tekniğin nasıl çalıştığını anladığınızda eğer gerek görürseniz siz de kullanabilirsiniz. Ancak tabi tartışmayı kazanmak adına bir mantık safsatasından faydalanmayı uygun buluyorsanız…

Bununla birlikte araştırmalar korkuluk tekniğini kullanmanın her zaman faydalı bir strateji olmadığını göstermektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan bir araştırma korkuluk argümanının işe yaraması için rakibin ya da tartışmayı takip eden kişilerin tartışma konusunda düşük bir motivasyona sahip olmaları gerekir. Çünkü eğer rakip ya da dinleyiciler çarpıtmayı (mantıksal safsatayı) fark ederlerse argüman etkinliğini yitirmekle kalmaz tam tersine elinizin zayıflamasına neden olur.

Nasıl baş edilir?

Öncelikle dikkat etmeniz gereken konu çok açık ve net bir dil kullanarak, sözlerinizin çarpıtılmasını mümkün olduğunca engellemektir. Açık ve net bir dil kullanmak rakibinizin korkuluk argümanı kullanma riskini azaltır ancak tabi ki bu ihtimali tamamen ortadan kaldırmaz. Korkuluk argümanıyla aşağıdaki taktikleri kullanarak baş edebilirsiniz.

 • Dikkat Çekme: Öncelikle rakibinizi korkuluğu terk etmeye davet edin. Eğer o buna yanaşmazsa o zaman korkuluk argümanına odaklanarak, esas argümanla ilgisizliğini gözler önüne serin. Eğer dinleyiciler varsa önce rakibinizin çarpıttığı iddiayı açıkça ortaya koymasına izin verin. Daha sonra rakibinizden orijinal iddia ile onun saptırdığı versiyonun aynı olduğunu savunmasını isteyin. Böylesine bir dikkat yoğunluğu “Korkuluk”un ifşasını sağlayacaktır.
 • Korkuluğu Yok Sayma: Argümanınızın saptırılmış versiyonunu yok sayarak orijinal fikrinizi savunun ve saptırılmış her türlü ilişkilendirmeyi reddedin. Ancak rakibiniz korkuluğun ifşa olduğunu anlayarak, onun ardına saklanmaktan vaz geçmiyorsa “dikkat çekme” taktiğini uygulayın.
 • Benimseme: Bazı durumlarda gerekirse ya da daha kolaysa saptırılmış versiyonunu benimseyebilir ve stratejinizi bunun üzerine kurabilirsiniz. Ancak unutmayın bir defa yeni pozisyonu benimserseniz korkuluğu ifşa etmeniz çok daha zor olacaktır.

Aklınızda tutmanız gereken diğer önemli noktalar:

 • Korkuluk ile mücadelenin ilk adımı onu tespit etmektir.
 • Bu tekniğin uygulanmasının amacı sizin duruşunuzu bozarak savunmanızı zorlaştırmaktır.
 • Bazen insanlar sizin söylediğiniz bir şeyi yanlış anlar ve bu tekniği farkında olmadan kullanırlar.

Demir Adam Argümanı

Demir adam argümanı korkuluk argümanına benzer ancak burada söz konusu olan saptırma zayıflatmak için değil güçlendirmek için yapılır. Demir adam argümanı ile orijinal pozisyonunuzu daha güçlü kılar, böylece savunmanızı kolaylaştırırsınız.

Demir adam argümanı genellikle herkesin kolaylıkla kabul edebileceği belirsiz ifadeler kullanılarak yapılır. Örneğin legal marihuana satışına karşı olan Politikacı B “Ben vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde yaşaması için doğru olanı yapmayı istiyorum. Zor zamanları ahlaki pusulamızı takip ederek ve birlik olarak aşabiliriz.” demesi. Aslında Politikacı B orijinal argüman ile direk alakalı hiçbir şey söylememiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar