Kara kutular kullanıldıkları hava taşıtına göre farklılıklar gösterirler. En detaylı kayıt, büyük yolcu uçaklarında yapılır. 2 kişilik akrobasi uçaklarında 15-20 kayıt kriteri söz konusuyken büyük yolcu uçaklarında kriter sayısı 250’ye kadar yükselebilir.

Bu kayıtlar sadece kaza durumunda değil, aynı zamanda pilotun eğitimi sırasındaki uçuş performansının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır.

Kara kutu kayıt kriterlerine örnekler;

 • Zaman
 • Basınç irtifası
 • Hava hızı
 • Baş doğrultusu
 • İvme (Dikey)
 • Roll durumu
 • Pilotun Telsizi açma kapamaya elle müdahalesi
 • Motor gücü

Dayanıklılık

 • 1000 g’lık güçte çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
 • 250 kg’lık ani bir baskıya dayanabilmelidir.
 • 45 cm derinliğinde kumun altında çalışabilmelidir.
 • 1100°C sıcaklıkta yarım saat çalışabilmelidir.
 • Suyun 3 m altında 30 gün boyunca sinyal gönderebilmelidir.

Yukarıda verdiğimiz maddeler bir kara kutunun kullanım izni almadan önce geçmesi gereken testlerin kısa bir listesidir. Bu testleri geçemeyen bir kara kutunun kullanılmasına izin verilmez. Bunlar dışında daha pek çok test uygulanmaktadır.

Bütün bu önlemlere ve geliştirmelere rağmen kara kutuların birçoğunun kaza sonrasında bulunması mümkün olmamaktadır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar