Bu makalenin yazılma nedeni, doğaüstü güçlerin varlığına inanmayı tartışmak değil, birtakım paranormal güçlere atfedilen bazı spesifik olaylara dair bilimsel kanıtlar sunmaktır. “Ouija Tahtası”nın üzerinde gerçekleşen hareket de bu spesifik olaylardan biridir.

Ouija Tahtası / Cadı Tahtası

Ouija Tahtası

Eminim ki adını duymamış olanlar bile bu kavrama aşinadır. Ouija tahtası, ruhlarla iletişim kurma amacıyla kullanılır. Tahtanın üzerinde “EVET”, “HAYIR” ve “HOŞÇAKAL” vb. kelimeler yanı sıra A’dan Z’ye harfler, 0’dan 9’a kadar sayılar yer alır.

Ouija tahtasının üzerinde, yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi genellikle kalp şeklinde bir araç kullanılır. Buna planşet (planchette) denir. Planşet yerine cam kupa kullanımı da yaygındır.

Ruhla iletişim kurmak isteyen kişiler, Ouija tahtasının konulduğu masanın etrafında toplanır. Katılımcılar ellerini, planşetin üzerine yerleştirirler. Ardından katılımcılardan biri, bir soru sorar. Planşet tahtanın üzerinde mucizevi bir şekilde hareket etmeye başlar. En yaygın görüş, pilaşetin hareketine bir ya da birkaç katılımcının güç uygulamasının yol açtığıdır. Buna karşın genellikle katılımcılar hiçbir güç uygulamadıklarına yemin ederler. Üstelik katılımcılar yalan söylemedikleri zaman da planşet hareket eder. Peki ama nasıl?

İdeomotor Etkisi

Ouija tahtasında gerçekleşen hareketin açıklamasından önce ideomotor etkisi kavramını açıklamalıyız. Çevrenizdeki herhangi bir nesneyi elinize almayı düşünün ve sonra elinize alın. Bu bilinçli bir kararla gerçekleşmiş, bilinçli bir eylemdir. İdeomotor eylem ise bilinçsiz bir eylem türüdür. Kaslarımızın bilinçsiz bir şekilde aklımızdaki bir düşünceye gösterdiği tepkinin sonucu ortaya çıkan eylemdir. Genellikle zihnimizin bilinçaltı yansımasıdır. İdeomotor etkisi ortaya çıktığında bir düşünce veya zihinsel bir görüntü bir refleks reaksiyonunu tetikler.

Ouija tahtasına geri dönecek olursak; planşete dokunan kişi bilinçli olarak bir güç uygulamaz ama belirli bir yanıtın geleceğini ummakta ya da beklemektedir. Bu düşünce, bilinçsiz bir şekilde kasları harekete geçirir ve kişi farkında olmadan planşete güç uygular böylece planşet tahtanın üzerinde hareket etmeye başlar. Bu nedenle katılımcıların güç uygulamadıkları yönündeki iddiaları doğrudur ancak güç uygulamadıkları doğru değildir.

İdeomotor etkisi, çubuklarla yapılan maden ve su arama gibi paranormal diğer olayları da açıklar. Antik çağlardan beri kullanılan bu çubuklar, su kaynağı, mezar, gömü veya cevher arama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bunlar genellikle L ve Y şeklindeki bu çubuklardır.

Nasıl kullanılır?

Örneğin, L şeklindeki çubuklarla yapılan su arama çalışmasını ele alalım: Her bir elinde birer tane L şeklinde çubuk tutan kişi, başlangıçta bunları birbirine paralel olarak tutmaktadır.

Su arayan kişi birbirine paralel olarak tuttuğu L çubuklarla arama yapılan arazide dolaşmaya başlar. Çubuklar belli bir noktada birbirine doğru dönerek çapraz bir şekil oluşturulur. Çubukların çapraz şekle gelmesi aranan su kaynağının bulunduğu anlamına gelir ve o nokta kazılarak suya ulaşılması umulur.

Hipnoterapide İdeomotor Etkisi

İdeomotor refleksi büyük ölçüde bilinçaltımıza dayandığından sıklıkla hipnoterapi sırasında kullanılır. Genellikle bu iş için parmaklar kullanır. Örneğin terapist, hipnotize ettiği bireyden, “evet” için bir parmağını, “hayır” için iki parmağını kaldırmasını ister. Sorulan soruya ideomotor refleksten kaynaklanan bir cevap almak hiç zor değildir. Bazı terapistler bu yöntemi sadece parmaklarla değil vücudun başka kısımlarını kullanarak da yanıt alırlar.

Bazı kaynaklar, ideomotor etkisini kolaylıkla gözlemleyebileceğimiz bir deney önerirler. Bu deneyde bir ipin ucuna bir ağırlık (genellikle yüzük) bağlanarak bir sarkaç oluşturulur. Başlangıçta sarkacın dönüş yönünün ne anlama geleceği kararlaştırılır. (Örneğin sarkaç saat yönüne dönerse “evet,” tam tersi ise “hayır” vb.) Ardından sarkaç elle tutulur ve bir soru sorulur. Başlangıçta belli belirsiz bir salınım, ardından bariz bir dönüş hareketi gözlemlenir. Gözlemlenen hareket, aslında bilinçaltının resmi yanıtıdır.

Herhangi bir güç uygulamadığımız yönünde bilincimizin kontrolüne ne kadar güvenirsek güvenelim sonuçta bilinçaltımız galip gelir ve bunun kanıtı olarak son derece etkileyici olan ideomotor yanıt ortaya çıkar.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar