Karar vermenin güç olduğu zamanlarda, duygularımızın etkisinde kalmamaya çalışırız. Çünkü hepimizi çok iyi biliriz ki bazen aklımızın kesinlikle emin olduğu seçimleri bile duygularımız yüzünden yapamayız. Bazen de duygularımız o kadar baskın olur ki, aklımız adeta susar. Sosyal ilişkilerimizden finansal konulara, yaşam tarzımızdan alışkanlıklarımıza kadar hayatımızın her alanında karşımıza çıkan seçeneklerden hangisini seçeceğimize karar verirken, kararımızın daha rasyonel olmasını sağlayan bir basit bir teknik geliştirilmiş.

Bu teknik; bilim insanlarının “kendi kendine konuşma mekanizması” yada “içsel monolog” gibi ifadelerle tarif ettikleri, aslında hepimizin çok iyi bildiği, kendimizin kendimizle olan diyaloğunda basit bir değişiklik yapılmasına dayanıyor. İç diyaloğumuzda dilsel bir değişim yaparak, duygularımızla aramıza mesafe koyabiliriz. İç diyaloğumuzda, kendimizden, “ben” diye değil, ismimizle yada “o” diye söz etmek, duygularımızla aramıza mesafe koymamıza yardımcı olur.Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, içsel diyaloglardaki bu küçük değişimin, duygularla öz benliğin arasına mesafe konmasında olumlu sonuç verdiği gözlenmiştir.

 

Deney

Araştırmacılar katılımcılardan iki kişisel deneyimlerini hatırlamaları ister. Deneyimlerden biri endişe, diğeri ise öfke ile ilgili olmalıdır. Ardından katılımcılar iki gruba ayrılır. Birinci gruptaki katılımcılara, konu ile ilgili olarak düşündükleri sırada, kendilerine birinci tekil şahıs (ben) olarak sorular yöneltmeleri istenir. Örneğin “O anda neden böyle hissettim?” gibi…

İkinci gruba ise olaylar ile ilgili iç değerlendirmeleri sırasında, kendilerine üçüncü tekil şahıs yada isimlerini kullanarak sorular yöneltmeleri istenir. Örneğin “O anda Ela neden böyle hissetti?” veya “O anda o neden böyle hissetti?” gibi…

Geçmiş deneyimlerin değerlendirilmesi sırasında, katılımcıların öz-mesafelerini ölçen araştırmacılar, bu basit değişikliğin mesafeyi artırdığını tespit ettiler. Mesafenin artırılması, kararların daha rasyonel olmasını sağladığı gibi, sosyal kaygıları yüksek insanların çektikleri sıkıntıları da azaltmıştır.

Kaynaklar

Benzer Kanıtlar