Bilim insanları, insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. İnterstitiyum adı verilen bu organ, bütün vücudumuzu kaplayan mikroskobik sıvı dolu keseler ağıdan oluşuyor. Tıp alanındaki bunca gelişmeye rağmen vücudumuzda halen keşfedilmemiş bir organ kalmış olması gerçekten çok şaşırtıcı gelmiş olabilir ancak bunun çok makul bir sebebi var.

İnterstitiyum Nedir?

İnterstitiyum, kalp, mide, karaciğer gibi etli bir dokusu olmayan, hayati öneme sahip, vücudumuzun en büyük ve en son keşfedilmiş organıdır.

Nerededir?

İnterstitiyum, yapısal bir bariyer olan derimizle kaslarımız arasında, damarlarımızın, hayati organlarımızın çevresinde yani neredeyse bütün vücudumuza yayılmış bir haldedir.

 

Derimizin hemen altında bir doku tabakası olduğu biliyordu. Hatta bu dokunun akciğerler, sindirim ve dolaşım sisteminin hayati organlarına kadar uzandığı da biliniyordu. Ancak başlangıçta da söylediğimiz gibi bilim dünyası bu tabakayı, yoğun bir bağ dokusu katmanı olarak kabul ediyordu. Ancak son çalışmalar, bu yoğun dokunun aslında birbirine bağlı küçük bölümlerden oluşan bir ağ yani bir organ olduğunu ortaya koymuştur.

Fonksiyonu Nedir?

İnterstitiyumun vücudumuzda üstlendiği görevler tamamen belirlenememiş olmakla birlikte bir tür amortisör gibi şokları etkisiz kılma işine yaradığı anlaşılmıştır. Yani interstitiyum; dokuların, organların, kasların ve damarların normal fonksiyonlarını yerine getirirken ortaya çıkan basınçtan hasar görmelerini önleme gibi son derece hayati bir öneme sahiptir.

Neden Daha Önce Keşfedilmedi?

İnterstitiyumun keşfine dair ilk makale, Mart 2018’de Scientific Reports Dergisi’nde yayınlanmıştır. Bu kadar önemli ve büyük bir organın, bugüne kadar ayrı bir varlık olarak tanımlanamamasının nedeni, deri altı dokusunu gözlemlemekte kullandığımız yöntem olmuştur: Bu geleneksel yöntemde doku kesitinin incelenebilmesi için öncelikle doku kesitine bazı kimyasallar uygulanarak içindeki sıvıların tahliye edilmesi gerekir. Bu işlemler de interstitiyumun sıvı dolu keselerinin çökmesine mikroskop altında görünememesine yol açmıştır.

Ancak New York Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, geleneksel gözlem yöntemi yerine prob tabanlı konfokal lazer endomikroskopinin yeni tekniği ile bir kanser hastasının safra kanalı dokuları üzerinde yaptıkları inceleme sırasında interstitiyumun bütünleşik bir ağ olduğu fark edilmiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar