Anglo-Portekiz İttifakı, halen yürürlükte olan dünyanın en eski ittifakıdır. Portekiz Kralı Birinci John ile Birinci Lancaster Dükünün kızı Philippa’nın evlenmesiyle ile pekişen dostluk, 1386 yılında İngiltere ve Portekiz arasında Windsor Antlaşması’nın imzalanması resmiyet kazanmıştır. İmza, 1386 yılında atılmış olmakla birlikte, dostane ilişkiler çok daha önce başlamıştır.

O zamandan bu yana dostluk ilişkileri sarsılmayan iki ülke, zor zamanlarında birbirlerine destek olmuşlardır. İttifak, her iki ülkenin tarihinde de önemli bir rol oynamıştır. Tarih iki ülkenin birbirine destek olmalarına birçok olayda tanıklık etmiştir.

Tarihin tanıklık ettiği yardımlaşma örnekleri!

1147 yılında İngiliz Haçlı Ordusu, Lizbon’u  Moors’ların elinden almak isteyen Portekizlilere, teçhizat konusunda destek olmuştur. İngiltere’nin İber Yarımadası Savaşına katılmasında etkili olurken, Napolyon Savaşlarında, İngiltere’nin önemli katkıları olmuştur. 1762 yılında, Yedi Yıl Savaşları sırasında İspanya ile savaşan Portekiz’e, İngiltere birçok konuda yardım etmiştir.  Anglo-Amerikan Üssünün Portekiz’e kurulması da yine bu ittifak sayesinde olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Portekiz, İngiltere’nin ihtiyacı söz konusu olduğunda, müttefikini desteklemiştir.

Ticari destek!

İki ülke arasında ticari ilişkiler gelişmiş, ticari anlaşmalar yapılmıştır. Yapılan ilk ticari anlaşma 1308 yılına kadar geri gider. İttifakın ilk siyasi anlaşması, 1373 yılında yapılmıştır. 1679 yılında, İngiltere Kralı İkinci Charles, Maderia Adası’nda üretilen şarabların, İngiltere’de ve İngiltere’nin sömürgelerinde, serbestçe satılmasına izin vermiştir.

Dünyanın en eski iki dost ülkesinin ittifakı, 631 yıldır devam etmektedir!

 

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar