Son Roma imparatoru Neron, 54 yılında tahta çıkmıştır. Tarihin en ilginç karakterlerinden biri olan Neron, 67 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na katılmaya karar verir. Bu kararı vermesinde çevresi etkili olur. Onlara göre, Neron olimpiyat oyunlarına katılarak, tüm Dünya’ya Roma’nın gücünü gösterecektir. Üstelik Yunanistan ile ilişkiler de bu sayede gelişecek ve güçlenecektir.

Neron olimpiyat oyunlarına yarışmacı olarak katılır. Yarışmadan önce rakibine yenilmesi için rüşvet verdiği ve katıldığı araba yarışında arabayı iki at çekmesi gerekirken, onun arabasına on atın koşulduğu yönünde iddialar vardır. Bunların gerçekliğinden emin olamıyoruz ancak yarışma sırasında düştüğü ve yarışı tamamlayamadığı konusunda bir şüphe yoktur. Üstelik o kadar kötü düşer ki neredeyse ölümün kıyısından döner. Buna rağmen hakemler yarışmanın galibinin Neron olduğunu açıklarlar. Ödül töreninde şampiyon olmuş gibi zafer tacı ile onurlandırılır. Roma’ya döndüğünde, başarısını kutlamak için zafer tacını takarak, resmi geçit töreni düzenletir.

Neron Kimdir?

Son Roma imparatoru Neron, amcası Claudius tarafından tahtın varisi olması için evlat edinilmiştir. Neron amcasının ölümü ardından 13 Ekim 54’te Roma İmparatoru olmuştur.

Neron 54 – 68  yılları arasında Roma’yı yönetmiştir. Diplomasi, ticaret ve kültür konularına ağırlık vermiştir. Tiyatrolar yaptırmış, atletizm yarışları düzenletmiştir. Saltanatı döneminde Part İmparatorluğu ile girdiği savaştan zaferle çıkmış. Britanya İsyanını bastırmış ve Yunanistan’la diplomatik bağları güçlendirmiştir. 68 yılında askeri bir darbe ile saltanatına son verilmiştir. Roma Senatosu’nun idam kararını beklemek yerine, yaşamına kendi eliyle son vermeyi seçmiştir.

Tarih yazarlarına göre, Hristiyanlara zulmeden biri olan Neron, güzel sanatlar, müzik ve spor etkinliklerinin coşkulu bir takipçisidir.

Roma yanarken, Neron keman mı çaldı?

Neron’un Roma yanarken keman çaldığı doğru değildir. Yangın sırasında Neron, yangın yerinden uzakta, yazlık evindedir. Haberi alır almaz, Roma’ya giderek, söndürme çalışmalarını organize etmiştir. Üstelik o tarihte henüz keman icat edilmemişti. (Keman 13. yy’da icat edilmiştir.)

Bu söylentinin çıkmasında, Neron’nun 64 yılından itibaren halkın önünde şarkı söylemesinin etkili olduğu düşünülüyor. Senato ve yakın çevresi Neron’u şarkı söylemesi yönünde cesaretlendirirken, birçok kişi (özellikle tarihçiler) bunu utanç verici bulmuşlardır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar