Yabancı El Sendromu, nadir rastlanan nörolojik bir sendromdur. Sendromu yaşayan kişi ellerinden birinin kontrolünü yitirir. Bu elin fonksiyonları istemsiz hale gelir. Yani kişinin bilinçli olarak yapmayı istediği “iş”i değil de, başka bir “iş” yapar.

Bu durum kişinin iş görmesini engelleyebilir. Örneğin, ışığı söndürdükten hemen sonra, kontrolsüz elin ışığı yaktığı, bunun sürekli tekrarlaması ile kişinin ışığı söndürmesinin imkanı kalmaması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Ancak bundan da kötüsü istemsiz çalışan elin, uygunsuz davranışlar sergilemesidir. Birine tokat atabilir veya daha kötü fiziksel zararlara neden olacak eylemlerde bulunabilir.

Burada karşı karşıya olunan sorun, beyinin iki yarım küresinin arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanır. İnsan beyni iki yarı küreden oluşur. Beynin iki yarısının iletişimini sağlayan Korpus kallozum’un hasar görmesi YES’i ortaya çıkarabilir. Bu hasar genellikle beyin anevrizmaları, inme, beyin enfeksiyonu ve beyin cerrahisinin iki beyin yarı küresini birbirinden ayırmasının gerektiği durumlarda oluşabilir. Beyin, birbiri ile organize olarak çalışan sinirler ağıdır. Bunlar birlikte çalışır, yaratır, kontrol eder, konuşmayı, hareketleri, duyguları ve daha milyonlarca fonksiyonu meydana getirir. Bilincimiz dediğimiz şey aslında, bu sinirler ağının iletişimi neticesine oluşan nihai kararlardır.

“Anarşik el” olarak da bilinen Yabancı El Sendromu ilk kez, 1909 yılında tespit edilmiştir. O günden bu yana YES teşhisi konan hasta sayısı 40-50 arasındadır. Hal böyle olunca, konu üzerinde derin bir araştırma yapma imkanı bulunamamıştır. Ancak kısa bir süre önce Yabancı El Sendromu’nun aktif olduğu dönemde, beyin üzerinde yapılan incelemelerde, önemli bulgular elde edilmiştir.

Popüler Kültürde YES

Bu ilginç sendrom, Hollywood’un gözünden kaçmamıştır. 1935 yılında çekilen “Mad Love” YES’i konu alan ilk filmdi. Oliver Stone tarafından 1981 çekilen, “The Hand” ile YES’i komedi unsuru olarak kullanan, “The Addams Family” diğer örnekler arasında sayılabilir.

Ray Bradbury tarafından yazılan kısa hikaye, “Fever Dream” ve Clive Barker tarafından kaleme alınan “The Body Politic” edebiyat dünyası örnekleridir.

Televizyonda; “Angel” ve “The Simpsons”, video oyunlarında,  “Metal Gear Solid” ilk akla gelen örneklerdir.
http://science.howstuffworks.com/life/inside-the-mind/human-brain/alien-hand.htm

Benzer Kanıtlar