Pew Araştırma Merkezinin raporuna göre, 2050 yılına gelindiğinde, Ateizm oran olarak gerileyecek, Müslümanlık ise Hristiyanlığa yetişecek. Araştırma direktörü Alan Cooperman, Hristiyanlıktan yedi yüzyıl sonra ortaya çıkan İslamiyet’in, 2050 yılında Hristiyanlığa yetişeceğini, 2070 yılında ise geçeceğinin tahmin edildiğini bildirmiştir.

Bunun temel nedeni doğum oranı, Ateistler, Müslümanlara ve Hristiyanlara göre daha az çocuk sahibi oluyorlar.

Hristiyanlık & İslamiyet

Şu anda dünyadaki en fazla inananı olan din, Hristiyanlık. Dünyada kendisini Hristiyan olarak tanımlayan kişi sayısı 2.2 milyar. Pew araştırmasının verilerine göre dünyadaki en hızlı büyüyen din ise İslamiyet. 2010 yılında Dünya nüfusunun %23’ünü oluşturan Müslümanların, 2050 yılı %30’a yükseleceği tahmin ediliyor. Bu aynı zamanda 2050 yılında Müslüman ve Hristiyan nüfuslarının neredeyse eşitleneceği anlamına geliyor.

Pew raporuna göre, İslamiyet bu şekilde büyümeye devam ederse, 2070 yılında, Dünyanın en fazla nüfusuna sahip inanç grubu haline gelecek. Bu Hristiyanların sayı olarak azalacağı anlamına gelmiyor. 2010 yılında 2.1 milyar olan Hristiyan nüfusu 2050’de 2.9 milyara yükselirken, 2010’da 1.6 milyar olan Müslüman nüfusu, 2050’de 2.8 milyara yükselecek. Başka bir deyişle, 2010 ile 2050 arasında Müslüman nüfusu %73 artarken, Hristiyan nüfusu ise %34 artacak.

Ateistler

Ateistler de Hristiyanlar gibi sayı olarak değil, oran olarak azalacaklar. Bugün dünyada kendisini Ateist olarak tanımlayan insanların dünya nüfusuna oranı %16’dır. 2050 yılında bunun %13,2’ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu gerileme, Müslüman nüfusun çok daha yüksek oranla artmasından kaynaklanacak.

Diğer dinler

2050 yılında Hinduizme inananların sayısı 1,4 milyar olacağı tahmin ediliyor. Düşük nüfus artışının söz konusu olduğu dinlerden biri de Yahudilik. Bugün 14 milyon olan Yahudilerin, 2050 yılında 16,1 milyon olması bekleniyor.

Genç Nüfus & Doğum Oranı

Müslümanların nüfus artışının bu kadar yüksek olmasının en önemli sebebi nüfusunun diğer dini gruplara göre çok daha genç olmasıdır: Müslüman kadınların ortalama çocuk sayısı 3,1, Hristiyanlarda 2,7, Ateistlerde ise 1,7’dir.  Nüfusunun %50’si 30 yaşın üzerinde bireylerden oluşmakta olan Budistlerin, ortalama çocuk sayısı 1,6’dır.

 Sonuç

Cooperman, “Gelecekte neler olacağını bilmiyoruz, savaş, devrim, kıtlık, hastalık vb hiç kimse tarafından tahmin edilemeyecek birçok gelişme olabilir. Bu rapor ile ifade ettiğimiz şey, mevcut gidişat ve eğilimler devam ederse, bu sonuçların alınacağıdır.” dedi.

Kaynaklar:

  1. http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/12/25/460797744/a-religious-forecast-for-2050-atheism-is-down-islam-is-rising
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_religion

Benzer Kanıtlar