İnsan yaşamak için su içmek zorunda peki ya suda yaşayan canlılar, onların da su içmesi gerekiyor mu?

Tatlı su balıkları aktif olarak yani ağızlarını kullanarak su içmezler ama deniz balıkları içerler hem de oldukça fazla miktarda.

Susamak, su içme dürtüsünün ortaya çıkması demektir. Bu dürtü, çeşitli derecelerde ortaya çıkabilir. Vücudun su ve tuz dengesi bozulduğunda, su içme dürtüsü ortaya çıkar. Karada yaşayan tüm hayvanlar, dehidrasyon tehdidi altında yaşarlar. Dehidrasyon vücudun normal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli olan sıvıyı kaybetmesi demektir. Dehidrasyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir hatta ölümcül bile olabilir.

Suyun içinde yaşayan canlıların su ile ilişkileri, karada yaşayanlardan farklıdır. Ancak suda yaşayan canlılar da tatlı su canlıları ve denizde yaşayan canlılar olmak üzere ikiye ayrılır.

Tatlı su balıklarının (göl, nehir balıkları vb.) kanları içinde yüzdükleri sudan daha tuzludur. Bu nedenle eğer su içecek olurlarsa kanlarının tuz konsantrasyonu bozulur. İşte bu nedenle tatlı su balıkları, aktif olarak su içmezler. İçinde yüzdükleri su, vücutlarına ozmoz yolu ile nüfuz ederek su ihtiyaçlarını karışlar. İdrar yolu ile dışarı atılan sıvının tuz konsantrasyonu ise içinde yüzdükleri sudan daha düşüktür. Bu sayede su ihtiyaçları karşılanırken vücutlarının su ve tuz dengesi korunur.

Denizde yaşayan balıkların kanlarının tuz konsantrasyonuysa içinde yüzdükleri sudan daha düşüktür. Bu yüzden tıpkı karasal hayvanlar gibi dehidrasyon tehdidi altındadırlar ve bu tehdidi bertaraf etmek için aktif olarak su içerler. Biz insanlar, deniz suyu içecek olursak susuzluğumuz azalmaz hatta tam tersine artar (Bunun neden böyle olduğunu öğrenmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.) oysa denizde yaşayan balıkların anatomisi deniz suyundan gelen fazla tuzu atmaya uygundur.

Sonuç olarak denizde yaşayan balıklar da bizim gibi su içerler ama onlar da bizim gibi susar mı sorusuna yanıt vermek o kadar kolay değildir. Çünkü su içme dürtüleri bizdekine benzer bir mekanizma ile ortaya çıksa bile susamak diye tarif edilen durumu insanlar gibi yaşayıp yaşamadıklarını bilme imkanından yoksunuz.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar