Cunningham Kanunu, ilk Wiki sitesini (wikipedia tarzı web sitesi türünde ilk örnek olan WikiWikiWeb’i) geliştiren öncü bilgisayar programcısı Ward Cunningham’ın adını taşır, çünkü 80’li yıllarda verdiği bir tavsiye, popüler bir internet deyimine dönüşmüş ve Cunningham Kanunu olarak anılmaya başlanmıştır.

Yanlış bir bilgiyi düzeltme motivasyonumuz, başkalarına yardım etme motivasyonumuzdan daha yüksek. Başka bir deyişle, düzeltme, ders verme vb. konusunda, yardımseverlikten daha hevesliyiz!

Cunningham Kanunu, internette niçin negatif tüketici deneyimlerinin, pozitiflerden fazla olduğunu da açıklıyor. İnternetteki davranışlarımızın neden ve nasılını anlamak konusunda henüz yeterince araştırma yapılmamış olmakla birlikte, Cunningham Kanunu, klasik bir motivasyon problemine işaret eder.

Yanıt verme potansiyelini düşüren sebep!

Zamanın sınırlı bir kaynak olması nedeniyle, bir soruya yanıt vermek, değerli kaynağımızı harcamak anlamına gelir. Üstelik internet ortamının kalabalıklığı sorumluluk duygusunun (paylaşılması nedeniyle) azalmasına ve sorulara yanıt verme potansiyelinin düşmesine neden olur.

Temel motivasyon nedir?

Eğer yaptığımız şeyden para kazanmıyorsak, başka bir motivasyon kaynağına ihtiyaç duyarız. Michigan Üniversitesi tarafından yapılmış bir çalışmanın bulguları, Cunningham Kanunun iddiasını doğrulamaktadır. Araştırma, sık yapılan imla hatalarını düzelteme konusunda aşırı titiz davranan insanların,(ki bunlara Gramer Nazileri deniliyor) düzeltme haricindeki dil bilimsel konulara beklendiği kadar ilgi duymadıklarını ortaya koymuştur. Bu tespit, birilerine bilgisizliğini gösterme şansının, birilerinin sorusuna cevap vermekten neden daha cazip bulunduğunu açıklıyor.

Düzeltmenin cazibesi!

Yanlış bilgiyi düzeltmek, kötü bir durumu ortadan kaldırmak anlamına gelirken, bilinmeyen bir bilgiyi bilinir kılmak, zaten kötü olmayan bir duruma, bir iyilik eklemek anlamına gelir. Kuşkusuz çoğumuz birinci duruma müdahale etmek konusunda daha hevesliyiz.

Wiki’nin mucidi!

Cunningham, kullanıcılar tarafından düzeltilebilen web sitesi fikrinin mucididir. Kullanıcılar tarafından düzeltilebilen ve bu sayede hem hacmi hem de kalitesi sürekli olarak artan web sitesi modelinin başarısının altında yatan kollektif çabaya, kuşkusuz düzeltme konusundaki ortak motivasyonumuz yol açmaktadır. Kuşkusuz, Cunningham’ın Wiki başarısındaki en önemli adımı, ortak motivasyonumuzu doğru tespit etmek olmuştur.

Not:”Wiki” Hawaice “hızlı” anlamına gelir, “wiki wiki” ise “hızlı hızlı” demektir. Telaffuz edilişi we-key olması gerekirken, genellikle wik-ey olarak telaffuz edilmiştir. Cunningham ve arkadaşları bu yanlışlığı düzeltmek konusunda çok titiz davranmışlardır. Bunun Cunnigham Kanununu ortaya koyan kişi tarafından yapılmış olması ironiktir.

Kaynak:

Benzer Kanıtlar