Dünya nüfusunun artışı, 20. yüzyıla kadar güvenilir küresel nüfus bilgileri olmadığından fark edilmemiştir. 1804 yılında dünya nüfusunun ilk kez bir milyara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu tarihten 123 yıl sonra dünya nüfusu bir milyar daha artmıştır. (1927’de dünya nüfusu 2 milyara ulaşmıştır.) Bir sonraki bir milyarlık artışın gerçekleşmesi için ise sadece 33 yıl yeterli olmuştur. (1960’ta dünya nüfusu 3 milyara ulaşmıştır.) İşte bu tarih dünya nüfus artış oranının zirve noktası olmuş, 1970 yılından bu yana artış oranı istikrarlı olarak düşmeye devam etmektedir.

Dünya nüfusu; 1960’dan 14 yıl sonra 1974’te 4 milyar, 13 yıl sonra 1987’de 5 milyar, 12 yıl sonra 1999’da 6 milyar ve yine 12 yıl sonra 2011’de 7 milyara ulaşmıştır.

Görüldüğü gibi dünya nüfusunun her bir milyar artışı için geçen süre 1960’a kadar çok hızlı bir şekilde kısalmıştır. Ancak 1960’tan sonra sürenin kısalması yavaşlamıştır. Dünya nüfusunun 5 milyardan 6 milyara yükselmesi ve 6 milyardan 7 milyara yükselmesi, yani son iki kilometre taşı, eşit sürede 12 yılda gerçekleşmiştir.

Gelelim dünya nüfusu ile ilgili projeksiyonlara; 2024-2030 arasında dünya nüfusunun 8 milyar, 2035–2050 arasında 9 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak alternatif senaryolar ile bu tahmin 7.4 milyar ile 10.6 milyar arasında değişiyor. Bu farklı senaryolar farklı istatistiksel varsayımlar ve değişkenlerin (en önemli değişken doğurganlık oranı) nasıl hesaplanacağına göre farklı sonuçlar üretiyor. Daha uzun vadeli tahminler ise 2150’den sonraki nüfus için, kötümser senaryolar 3.2 milyar, iyimser senaryolar ise 24.8 milyar arasında değişiyor.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar