40 yıldır savaşın bitmediği Afganistan topraklarında, dünyada üretilen yasa dışı afyonun, %90’ı yetiştiriliyor. 2001 İkiz Kule saldırısı ardından, Afganistan’a giren Amerika, ülkedeki on beşinci yılını geride bıraktı.

Afyon üretimi, dünyada yoğun olarak iki bölgede gerçekleştiriliyor. Bunlar; Altın Üçgen ve Altın Hilal diye anılıyor. Altın Üçgen içinde yer alan ülkeler; Burma, Tayland, Laos ve Vietnam. Altın Hilal’de ise İran, Pakistan ve Afganistan var.

Afganistan’da afyon üretimi, 1992 yılından bu yana, (2001 yılı hariç) yıllar içinde dalgalanmalar söz konusu olsa da , artma eğilimi göstermektedir.

UNODC(Uluslararası Suç ve Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi) tarafından açıklanan bilgilere göre; 2016 yılında afyon ekilen alan da önceki yıla göre %10(201 bin hektar) oranında artmıştır.

Afyon, Eroin’in ham maddesidir!

Ekim alanının artması yanı sıra, yeni tekniklerle daha fazla ürün almaya yönelik de geliştirmeler yapılmaktadır. Özellikle ülkenin doğu ve güney bölgelerinde, hektar başına üretim miktarında artış sağlanmıştır. Bu bölgelerde ekimine başlanan yeni tohumların, yılda 2 yerine 3 defa hasat verdiği bildirilmiştir.

Afgan hükumetinin mücadelesi

Afgan hükumeti, afyon tarlalarını yakma girişimleri, Taliban tarafından engellendiği gibi bazı uzmanlar, tarlaları yakmanın, sorunları çözmek yerine artırdığı görüşündeler. Konunun uzmanlarından Vanda Felbab-Brown, çiftçinin tarlasını yakarsanız, çiftçiyi Taliban askerine dönüştürürsünüz diyor.

Afyon ile mücadele afişi

Taliban’ın en önemli gelir kaynağı, uyuşturucu mafyası ile yürüttüğü çalışmadan sağlanıyor. Birleşmiş milletlerin raporuna göre 2015 yılında örgütün elde ettiği kazanç en az 500 milyon dolardır.

2015 yılı UNODC raporuna göre, ülkenin güvenlik durumu ile afyon üretimi arasında yüksek bir korelasyon vardır. Güvenlik durumu kötüleştikçe, afyon üretimi artmakta, buna bağlı olarak uyuşturucu bağımlısı vatandaş sayısı da yükselmektedir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar