Uyuşturucu ve doping ilaçları gibi yasa dışı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı testlerle anlaşılabiliyor. Test sonucunda kişinin madde kullandığı tespit edilmesi başta itibar kaybı olmak üzere çok daha ciddi bedellere neden olabiliyor.

Biyokimya alanındaki gelişmeler uyuşturucu testlerinin kesin sonuçlara ulaşabilmesini sağlıyor. Kan, idrar ve saç teli üzerinde yapılan tetkiklerde kullanımdan birkaç saat, birkaç gün hatta birkaç ay sonra bile madde kullanımı tespit edilebiliyor.

Uyuşturucu maddeler neden uzun süre vücutta kalır?

Uyuşturucu maddelerin birçoğu vücutta çok uzun süre kalırlar. Bunun nedeni bu maddelerin yağda çözünebilen maddeler olmalarıdır. Suda çözünmedikleri için hem vücutta uzun süre kalırlar hem de kanda ve idrarda çok kolay bir şekilde tespit edilebilirler.

Uyuşturucu maddeler vücuttan nasıl atılır?

Vücuttan ter, idrar ve dışkı ile atılırlar. Bu maddeler sindirim sistemindeki yolculuklarına başlamadan önce suda çözünen moleküller haline gelebilmeleri için karaciğer tarafından metabolize edilir. Bir başka deyişle karaciğer zararlı maddelerin vücuttan atılmaları için çeşitli enzimler kullanarak zararlarını azaltan bir dönüşüm süreci uygular. Madde kullanımının karaciğer için tehlikeli olmasının nedeni de budur. Kullanıcının vücudunda çözünen moleküller kana karışmadan önce böbrekler tarafından süzülerek idrar ile dışarı atılır. Bu nedenle idrar testi madde kullanımının tespiti için son derece işlevsel bir yöntemdir.

Bununla birlikte uyuşturucu maddelerin vücuttan atılma süreçleri kişiden kişiye değişir. Bu değişimin birçok nedeni vardır. Kişinin metabolizma hızı, bağışıklık sistemi, alınan uyuşturucunun dozu ve türü, kişinin sağlık durumu vb. değişkenler uyuşturucunun vücuttan atılma süresini belirler. Metabolizması hızlı çalışan kişilerin uyuşturucu maddeyi suda çözülebilen moleküllere dönüştürmesi daha hızlı olacağından, maddenin vücuttan atılması da daha hızlı gerçekleşecektir.

Ter, kan ve idrar yanı sıra uyuşturucu kullanımı saç telinden de tespit edilebilir. Saç ayda yaklaşık 1 cm kadar uzadığından (uzama hızına bağlı olarak) uyuşturucu kullanımından aylar sonra saç teli üzerinde yapılan analiz kişinin madde kullanıp kullanmadığının anlaşılmasını sağlayabilir.

Hangi madde, hangi testle ve ne kadar süre boyunca tespit edilebilir?

Alkol ve nikotin (sigara) uyuşturucu madde olarak kabul edilmeseler de sağlığımızı olumsuz etkileyen zararlı maddeler olduklarından, vücudumuzdan ne kadar süre sonra atıldıkları önemlidir. Aşağıdaki tablolarda kan, idrar ve saç teli üzerinde yapılan testlerde, hangi maddelerin ne kadar uzun bir süre sonra tespit edilebileceği özetlenmiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar