Polis teşkilatlarının en modern ekipmanlarla donatılmaya çalışılması yanı sıra global merkezler halini almış New York, Berlin, Londra vb. birçok şehirde asayişi sağlama görevi atlı polislere verilmiştir. Teknolojik ekipman yarışı içerisinde olan polis teşkilatlarında atlı polis birimlerine yer verilmesinin birkaç önemli nedeni vardır.

Kalabalık kontrolü

Kolluk kuvvetlerinin atlı olmasının sağladığı en büyük avantaj, kalabalık toplulukların kontrolünü kolaylaştırmasıdır. Atlı olmak polis memurunun görüş mesafesini ve aynı zamanda polis memuru ile ilgili farkındalığın artmasını sağlar. Bununla birlikte atlı polislerin kalabalık içinde hareketleri hem daha kolay hem daha hızlı hem de motorlu taşıtlara oranla daha güvenlidir.

Agresif kalabalıkların dağıtılmasında atlı polisler çok daha etkilidir. Örneğin iki futbol takımının taraftarları arasında çıkan kargaşanın bastırılması birkaç atlı polisle yapılabilmektedir.

Kalabalık kontrolünde atlı polislerin etkili olmasının önemli sebeplerinden biri, evrimsel gelişimimiz boyunca büyük hayvanlar tarafından ezilmemek için geliştirmiş olduğumuz kaçma eğilimimizdir. Atlar oldukça büyük hayvanlardır ve bir atla karşı karşıya kaldığımızda doğal olarak kenara çekiliriz.

Bazı halk hareketlerinde polisle eylemciler arasında gerginlik ve hatta çatışma çıkması durumunda da atlı polisler daha etkilidir. Çünkü iri bir hayvana taş atmak, polis arabasına taş atmaya benzemez. Hayvanın eylemciye karşı bir atak yapma ihtimalinin oldukça yüksek olması, eylemci için caydırıcı olduğu gibi bir masum bir hayvana zarar vermek vicdani açıdan da rahatsız edici olabilir.

 

İngiltere’de 3-4 atlı polisin iki düzine çevik kuvvet polisinden daha etkili olduğunu gözler önüne seren sayısız örnek yaşanmıştır.

Manevra kabiliyeti

Atlar caddelerde, çarşılarda, kaldırımlarda, çamurlu yollarda, su birikintilerinde ve hepsinden önemlisi çok dar yollarda ilerleyebilirler. Park kapısı gibi nispeten dar geçitlerden geçebilirler. Trafik tıkanıklıklarında atlı polisler diğer polislerden çok daha kolay hareket edebilirler. Yayalarla dolu bir yolda ilerlemeleri gerektiğinde bile atlı olmak avantajlıdır çünkü insanlar atlarla karşı karşıya geldiklerinde doğal olarak atın yolundan çekilme eğilimi gösterirler.

Arama Kurtarma

Atlı polisler arama kurtarma çalışmalarında da yüksek performans gösterirler. Çok uzun bir süre boyunca ara vermeden çalışmalara devam etmek üzere eğitim almış ve buna uygun ekipmanla donatılmışlardır. Motorize araçların giremeyeceği yerlere girebilmeleri arama kurtarma çalışmalarında da önemli avantaj sağlar.

Görünürlük

Kolluk kuvvetlerinin birincil vazifesi asayişi sağlamaktır. Asayişi sağlamanın en iyi yolu kavga, çatışma vb. olayları büyümeden durdurabilmektir. Bunun için de görüş mesafesi önemlidir. Atlar araçlardan çok daha yüksek olduklarından, atlı polisler daha geniş bir alanı görme imkanına sahiptir. Üstelik yüksekte olmak, polisin yardımına ihtiyaç duyan vatandaşların da polisi görmesini kolaylaştırır.

Tarih ve kültür

Atların birçok ülkenin tarihinde ve kültüründe özel bir yeri vardır. (Örneğin İsveç, İskoçya vb.) Bu yüzden atlı polisler sadece polis gücü olmak bakımından değerlendirilmezler. Onlar ülkenin kültürünün ve geleneklerinin sembolü olarak görülürler.

Daha cana yakın, daha hoşgörülü

Öznel bir değerlendirme olmakla birlikte robota benzeyen, her yanı metal aksamlarla kaplı kıyafetler içindeki polislere kıyasla at sırtındaki polislerin halka daha sempatik gelmesi muhtemeldir. 

Kaynaklar

Benzer Kanıtlar