“Yeryüzündeki bütün böcekler birdenbire yok olsa!” başlıklı yazımızda (okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz) böceklerin yok olmasının bizim de yok olmamız anlamına geleceğini nedenleri ile açıklamıştık. Peki ya sivrisinekler? Sivrisineklerin yok olması da insanoğlunun varlığını tehdit eder mi?

Yeryüzünde 3.500 sivrisinek türü vardır. İnsanlara musallat olup, nesillerinin tükenmesini dilememize neden olan tür sayısı ise yaklaşık 200’dür. Kaşıntıya yol açan ısırıklarından ve sinir bozucu vızıldamalarından çok daha önemli olan bulaştırma potansiyeli taşıdıkları hastalıklardır.

Sarı humma, sıtma gibi hastalıkların yayılmasından sorumlu üç spesifik tür (Anopheles, Culex ve Aedes) vardır. Sivrisineklerin soyunun tükenmesi bu hastalıklarla mücadelede ciddi bir avantaj elde etmemizi sağlamaz mı?

Aslında ilk bakışta öyle görünmese de sivrisinekler de doğal yaşam döngüsünün önemli bir bileşenidirler. Sivrisineklerle beslenen çok sayıda canlı vardır. Örneğin göçmen kuşların konakladıkları Arktik Tundra bölgesindeki sivrisinek kolonileri, göçmen kuşların yollarına devam edebilmek için ihtiyaç duydukları besinin kaynağını oluştururlar. Sivrisineklerin nesli tükenecek olursa göçmen kuş nüfusunun da en iyi tahminle yarı yarıya azalacağı tahmin edilmektedir.

Bazı araştırmacılar, sivrisineklerin yok olmasının pek çok balık türünün de neslinin tükenmesine yol açacağını öne sürmektedirler. Çünkü sivrisinekler yok olursa hem bizzat kendileri sivrisineklerle beslenen balıklar hem de sivrisineklerle beslenen böcekleri yiyen balıklar, besin sıkıntısı yaşayacaklardır.

Besin zincirinin en küçük halkasının bile kopmasının devasa etkileri olacağını biliyoruz. Ancak araştırmalar, sivrisinekler için bunun tam olarak geçerli olmadığını göstermiştir. Araştırmalara göre sivrisineklerle beslenen türler, beslenmelerinde bazı ayarlamalar yaparak, tükenme tehlikesi ile karşılaşmadan yaşamlarına devam edebilirler.

Aslında pek çok bilimsel araştırma, yeryüzündeki bazı sivrisinek türlerini yok edecek yenilikçi yöntemler aramaktadır. Bunlardan biri sivrisineklerin genetik kodunda belirli değişiklikler yapmaktır. Sivrisineklerin X kromozomlarını etkileyerek, dünyaya gelecek yavruların çoğunlukla erkek sivrisinekler olmasına çalışılmaktadır. Bu sayede bazı zararlı sivrisinek türlerinin daha büyük koloniler oluşturma kapasitesi önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu yöndeki araştırmalar, tüm sivrisinek türlerini değil, insanlar için tehlikeli olan belli türlerin yok edilmesine yöneliktir.

İnsanoğlu yeryüzünü öylesine büyük bir güçle domine ediyor ki yeryüzündeki varlığı, istemediği halde bazı türlerin ortadan kalkmasına neden oluyor. Bir de bir türün yeryüzünden silinmesine kesin olarak karar verecek olursa bunun mutlaka gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar