Tek hücreleri canlıların, problem çözebildiğini ve öğrenme kabiliyetlerinin olduğunu ortaya çıkaran bir deney gerçekleştirildi: Tokyo haritasının kalıbını yapıldı. Nemli kalıp zeminine, haritada şehir merkezlerinin bulunduğu noktalara, bir miktar besin maddesi konuldu. Daha sonra tek hücreli bir mantar çeşidi olan cıvık mantar’ın (Physarum polycephalum) kalıp içindeki hareketi gözlemlendi.

Kalıbın içinde hızla çoğalan cıvık mantarın, kısa bir süre içinde, Tokyo demiryolu ağının ve otobanının neredeyse tıpatıp aynısını çizdiği görüldü.

Dr. Audrey Dussutour, laboratuvarındaki canlıların, acıktıkları zaman içinde bulundukları tüpün kapağından sızarak, dışarı çıkma eğilimi gösterdiklerini fark etti. Üstelik bu canlı, kaçış artisti sayılan bir ahtapot değildi. Fare, sinek yada diğer standart laboratuvar hayvanlarından biri de değildi, hatta bunlar hayvan bile değildi. Bunlar çürüyen bir harç içinde bulunan amiboyit canlılardı. Beyinleri ve nöronları yoktu. Buna rağmen şaşırtıcı derece karmaşık işlemleri yapabilen, neredeyse zeki davranışlar ortaya koyabiliyorlardı.

Tek hücreli bir organizma olan cıvık mantar(Physarum polycephalum) doğada daha çok nemli ormanlarda yaşayan bir küf çeşididir. Cıvık mantarın tek amacı, besine giden yolları tespit edip, bunlara giden kanallar inşa etmektir. Yiyecek ararken, besin kaynağını bulana kadar dallanmaya devam eder ve bulduğunda besin maddesinin etrafında kümelenir ve aynı şekilde yoluna devam eder.  Sarı organizmanın labirentleri çözebilmeyi, karar vermeyi ve en kestirme yolları birleştirmeyi başardığı görülmüştür.

İngiltere Batı Üniversitesi profesörü Andrew Adamatzky aynı deneyi İngiltere, Belçika, Meksika, Hollanda, Kanada, İspanya, Çin, Brezilya ve Amerika haritalarında tekrarlamış ve aynı sonuçları elde etmiştir.

Andrew Adamatzky, cıvık matarın hesaplama potansiyelinin, başka çalışmalara ışık tutabileceğini, bilgisayar ve mobil iletişim ağları gibi teknolojik sistemlerde yapılacak geliştirmelere imkan vereceğini düşünüyor. Bu biyolojik yapı, kendi başına organize olan, düşük maliyetli sistemler kurulmasının yolunu açmıştır.

Adamatzky, “Nihayet, yumuşak, kendi kendine gelişen, kendini tamir eden küf mantarından cihazlar üretebileceğiz.” demiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar