Şiddet içeren video oyunlarının, zararlı olduğu ve şiddet eğilimini artırdığı yönünde yaygın bir kanı var. Hatta Amerika’da yapılan bir anketin sonuçlarına göre, her 5 Amerikalıdan 3’ü, bu tip oyunların şiddeti teşvik ettiğine inanıyor. Ancak bilim adamları bu yaygın kanıyı paylaşmıyorlar. Hatta yapılan son çalışmalar, bunun tersini söylüyor.

Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisinde yayınlanan, Oxford Üniversitesi ve Rochester Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmaya göre, şiddet içeren bilgisayar oyunları ile öfke(sinirlilik, agresiflik) arasında bir korelasyon bulunamamıştır. Şiddet davranışlarının ortaya çıkmasında önemli faktör, şiddetin normal bir şeymiş gibi algılanması durumudur ve şiddet içeren oyunlar oynayanlarda böyle bir normalleşme eğilimi ortaya çıkmamaktadır.

Deney: Denekler iki gruba ayrılmıştır. 20 dakika boyunca birinci grup şiddet içeren, ikinci grup şiddet içermeyen oyun oynamıştır. 20 dakika sonunda deneklere bir anket uygulanarak, kendilerini ne kadar sinirli hissettikleri sorulmuştur. Aynı zamana deneklerden, bir sonraki oyuncuya verilecek olan, elini soğuk suda tutma cezasının süresine karar vermeleri istenmiştir.

Sonuç: Birinci grupta yer alan deneklerin sinirlilik düzeyi daha düşük, belirledikleri ceza süresi daha kısa olmuştur.

Bilgisayar oyunlarının şiddet davranışlarını artırmadığı gibi, oyun oynayan genç Amerikalıların %97’sinde olumlu etkilere yol açtığı gözlenmiştir. Bunlar:

Bilgisayar Oyunları daha az kâbus, daha fazla lüsid rüya görmeyi sağlıyor.

Uykusuzluk hastalığından mustarip olanlara, geceleri elektronik cihazlardan uzak durmaları tavsiye edilirdi. Ancak son araştırmalar, bunun tersini söylemektedir. Kanada’da bulunan MacEwan Üniversitesi’nde psikolog Jayne Gackenbach liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, 377 öğrencinin rüya raporu çıkarılmış ve bilgisayar oyunu oynama alışkanları belirlenmiştir.

Sonuçta, düzenli olarak oyun oynayan öğrencilerin, daha fazla lüsid rüya gördüğü tespit edilmiştir. Lüsid rüya, gerçek hayattaki sorunlarla yüzleşme ve onların üstesinden gelme konusunda etkilidir. Bununla birlikte mental gelişme sağlama amacı ile kullanılmaktadır.

Bilgisayar oyunları görme becerisini geliştiriyor.

Rochester Üniversitesi’nden, Daphne Bavelier’in oyunların görme üzerindeki etkisini araştıran çalışması, Nature Neuroscience dergisinde yayınlanmıştır. Bavelier, 22 üniversite öğrencisini iki gruba ayırmıştır. Birinci gruptan bir aksiyon oyunu olan Call of Duty 2, ikinci gruptan ise bir strateji oyunu olan Sims 2, oynamalarını istemiştir. 9 hafta boyunca, toplam 50 saat oynan oyun ardından, ilk gruptaki öğrencilerin gri tonlarını ayırmada %43 gelişme sağladığı, buna karşılık Sims 2 oynayanlarda hiçbir gelişme olmadığını keşfetmiştir. Bavelier konu ile ilgili olarak, aksiyon oyunlarının beyni, mevcut görsel bilgileri daha verimli bir şekilde işlemek işleme konusunda eğittiğini söylemiştir. 

Bilgisayar Oyunları odaklanmaya yardımcı oluyor.

Padua Üniversitesi’nden, Sandro Franceschini liderliğindeki İtalyan araştırmacılar, aksiyon oyunlarının, disleksili çocukların okuma becerisini geliştirmeye yardımcı olduğunu tespit etmiştir. Bu konu ile ilgili de kontrollü bir deneysel çalışma gerçekleştirilmiş. Disleksili çocuklar iki gruba ayrılarak, bir gruba aksiyon, diğer gruba ise aksiyon içermeyen oyunlar oynatılmıştır. Oyun oynama süreci sonrasında uygulanan okuma testinde, aksiyon oyunu oynayan grubun okuma hızını, (üstelik anlamadan ödün vermeksizin) önemli ölçüde artırdığı; buna karşın, diğer grupta bir gelişme olmadığı gözlenmiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar